Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste,

Ik heb het idee dat sinds versie 3.4.3 ik files waar een grafiek in opgenomen is, deze niet automatisch bij veranderde waarde de grafiek aanpast. Zodra ik de grafiek aan klik om te bewerken past de grafiek zich wel aan en vervolgens met andere wijzigingen neemt de grafiek dit wel mee. Maar zodra het bestand afgesloten wordt en weer opnieuw opent is het weer hetzelfde probleem.
Ik ervaar dit in meerdere grafieken in verschillende bestanden.

Mis ik misschien wat dat er ergens aangegeven kan worden dat de grafiek automatisch aanpast bij wijzigingen in eerdere versie had ik hier geen probleem in?

--
Groet Frank

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.