Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Winfried,

Winfried Donkers wrote (21-10-11 13:37)
Teksten/velden die een van de vakken van kop- of voetteksten worden geplaatst worden horizontaal en 
verticaal gecentreerd.

Als ik kijk naar Opmaak > Pagina ... Koptekst > Bewerken en ik plaats in het rechter en linkervak een tekst, dan zie ik die in het afdrukvoorbeeld ook helemaal aan de rechter en linker marge.
Die in het middelste vak is wel gecentreerd.

Is deze instelling aan te passen en zo ja, waar en hoe?

Ik vraag me dus in eerste instantie af, of we wel naar hetzelfde kijken ;-)
Hmm ik zie dat inderdaad de teksten wel vertikaal worden gecentreerd, zoals je schrijft. Dus we ervaren alleen wat anders bij links/rechts?


vr. groet,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.