Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik heb in Libre Office een etiket gedefinieerd voor HEMA 525 printer-etiketten.
Deze A4-vellen bevatten 7x3=21 etiketten van 65x38mm.
Bij de definitie van een nieuw model etiketten kan je van alles prachtig invoeren: breedte, hoogte, interval horizontaal, interval verticaal, aantal horizontaal, aantal verticaal, marge links, marge boven. Alleen ontbreekt er de mogelijkheid om aan te geven wat de afmetingen van het gehele vel zijn. Deze berekent Libre Office blijkbaar zelf en hier lijkt het bij mij fout te gaan. Want als ik met mijn eigen HEMA 525 etiket-definitie een nieuw document aanmaak met een volledig vel met dezelfde etiketten, dan blijkt het document afmetingen te hebben gekregen die veel weg hebben van "Letter". Dat is dus een pietsie te breed en veel te kort voor de A4 die het had moeten zijn.
Hierdoor wordt de onderste rij etiketten onvolledig afgedrukt.
Als ik vervolgens het document met die 21 etiketten handmatig op A4 instel, is alles oké. Hoe komt LO tot de papier-grootte van een vel printer-etiketten en, beter nog, hoe kan ik voorkomen dat hij het fout berekent?
Stephan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.