Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Frank,

Rob Westein wrote (16-09-11 00:18)
Op 15-09-11 22:28, Frank van Lier schreef:

Ik wil een macro maken in calc, maar in menu->extra->macro staat de
knop opnemen niet weergegeven.
Hoe krijg ik de knop wel zichtbaar om op te nemen, de knop staat wel
als instelling onder het menu extra (enkel niet zichtbaar om te
gebruiken.

op http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/ is een hoofdstuk
over macro's in Calc te vinden... is wel in het Engels... ik weet niet
of dat een probleem is??

Wat ook meespeelt, is dat in LibreOffice het opnemen van macro's al experimentele functie is gekenmerkt. Tja..

Extra > Opties > LibreOffice algemeen ... onderaan.

Macro's opnemen heeft maar een beperkt 'bereik', en de code is heel anders dan wat je normaal zou maken als je tegen de api aanpraat.
De documentatie waar Rob naar verwijst zal dat zeker noemen.

vr. groet,
Cor

P.S. heb je in CC gezet Frank, want je mail kwam via de moderatie op de lijst - in ieder geval op dat moment was je nog niet aangemeld.

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.