Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Op 11-8-2011 11:52, Ruud Grave schreef:
Geachte heer / mevrouw,Daar mijn harde schijf recent is kapot gegaan en ik geen CD's schijn te
hebben van Microsoft Office (Word en excell) moet ik een nieuwe office
programma downloaden. Ik ben gewezen op Libreoffice.

Mijn vraag aan u is: Ik  heb tot op heden gewerkt met Microsoft Office. Van
bestanden heb ik een back-up gemaakt. Daarnaast heb ik bestanden ontvangen
en verstuurd.

Indien ik nu overstap op Libre, wat gebeurt er dan met de genoemde
bestanden. Behouden deze hun lay-out, kan ik binnengekomen bestanden opslaan
met behoud van inhoud, layout, enz. indien ik ze op sla onder Libreoffice?.Wat zijn of kunnen in het algemeen problemen zijn / worden indien ik
Libroffice gebruik en in communicatie treed met andere office aanbieders?.Graag zie ik uw reactie.Met vriendelijke groet,

Ruud Grave
Beste Ruud,

Ik gebruik al jaren dit programma. Eerst in de smaak OpenOffice.org en nu LibreOffice. Heb ook nog een oude versie van Word 2000 op een pc, die ik zelden gebruik. Krijg van klanten wel regelmatig bestanden die gemaakt zijn de diverse versies van Word. In vrijwel alle gevallen worden die, inclusief opmaakbehoud, goed door LibO geopend. Als je veel macro's in je documenten hebt is de kans groter dat er foutjes optreden.

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.