Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hoi Alex,

Alex Plantema wrote (17-06-11 09:54)
Een feature uit OOo 3.3.0 die ik vaak gebruik en in LO mis is de volgende.

Voorbeeld met de volgende beginwaarden:
A1: qwertyuiop
A2: qwertyuior
A3: qwertyuioq

Typ ik nu in A4 een q, dan wordt dit automatisch aangevuld tot
qwertyuiop, waarbij het aangevulde deel geselecteerd is.
Druk ik dan herhaaldelijk op de tabtoets, dan verandert dit
achtereenvolgens in qwertyuioq en qwertyuior,
en met shift+tab ga ik weer terug naar qwertyuioq en qwertyuiop.
Net te vroeg geforkt?

:-D   Nee, in LibreOffice is het Ctrl-Tab.
En misschien is het inmiddels in OOo ook al anders - er is in ieder geval een issue met de nodige discussie over deze toetsaanslag. Heeft ook weer te maken met het consequent gebruiken van de Tab om naar een andere cel te gaan en nog wat andere dingen, als ik me goed herinner.

Ik toets altijd maar wat in combinatie met shift/alt/control enzo en dan kom je wel eens wat nuttigs tegen.

vr. groeten,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.