Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Dirk,

Dirk Van den Abeele wrote (17-06-11 08:26)
Beste,als hevige voorstander van opensource was ik heel blij met de
    Helaas blijken bepaalde rekenbladen, die

Heb je gelezen van de status van de 3.4.0?
Bijv. http://nl.libreoffice.org/download/uitgave-opmerkingen/#LO340


    Helaas blijken bepaalde rekenbladen, die
    voordien perfect werkten in zowel OO, LO als microsoft niet meer
    te werken. Ikzelf heb te weinig kennis van programmeren om het uit
    gelegd te krijgen. Het komt er op neer dat in velden waar een
    formule in zit, maar geen waarde is ingevuld er een foutmelding
    komt. #WAARDE

Het is dus goed mogelijk dat je bugs aantreft die in de 3.4.1 (paar weken) en 3.4.2 etc zijn opgelost.

3.3.3 is beste versie zonder gedoe ;-)

    met dank,--Dirk Van den Abeele

Hoop dat dit helpt.

vr. groet,
Cor

PS. Dirk, je mailde niet naar de lijst, maar naar de lijst-eigenaar. Ik heb je mail maar op de lijst beantwoord.


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.