Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hi Joren, allen,

Joren De Cuyper wrote (03-06-11 17:28)
Terwijl dat er druk de taken worden verdeeld voor de ontplooiing van
versie 3.4.0 is deze een uurtje geleden vrijgegeven.

Dank voor het doorgeven :-)

We zijn nog niet zover dat we de info al in het Nederlands beschikbaar hebben.
Ik geeft hier onder wat links naar Engelstalige info.
Let er met name op dat deze punt-nul versie er een is voor vroege vogels, snelle gebruikers. Er zitten nog bugs in, die je niet in een productieomgeving wilt hebben. Waarom dat is staat in onderstaande uit gelegd. En daar staat ook dat de 3.4.1, over een maand, een heleboel fixes zal hebben en dat wéér een maand later de 3.4.2 verschijnt.
Plezier :-)

1. https://www.libreoffice.org/download/3-4-new-features-and-fixes/
2. http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.4
3. http://blog.documentfoundation.org/2011/05/13/announcing-a-new-beta-release/
4. http://wiki.documentfoundation.org/File:Adapt-o-meter.png
5. http://blog.documentfoundation.org/2011/06/03/the-document-foundation-announces-libreoffice-3-4-0/

Cor
--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.