Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


LS: ik verplaats deze discussie naar discuss@. Meer op zijn plek daar.

Leo Moons wrote (01-05-11 23:08)
Hallo,

Op 1/05/2011 22:22, Cor Nouws schreef:
Guy Voets wrote (01-05-11 22:15)
Op 1 mei 2011 11:26 heeft Cor Nouws<oolst@nouenoff.nl> het volgende
geschreven:
Guy Voets wrote (30-04-11 10:49)
sommige keuzes in dialoogvensters: ~OK en ~Annuleren.

Weten we al zeker dat het niet komt door de vertaling?

Raar dat de ~ fout in sommige langpacks zit (NL, pt-BR) en in andere
niet...

In ieder geval opvallend ;-)

Leo, Freek, hebben jullie enig idee waar/hoe we kunnen zoeken?
Volgens mij heeft dit te maken met de pootle vertalingen: een tilde
staat gewoonlijk voor de letter die als sneltoets kan gebruikt worden.
Ik merkte dat dat dit soms in de tekststrings van pootle voorkomt, maar
niet altijd. Het lijkt mij dat dit best niet in de vertalingen opgenomen
wordt, omdat je niet weet in welke context het vertaalde terecht komt.
Het is ook niet handig als in een zelfde submenu 3 maal de dezelfde
letter als sneltoets voorkomt.
Ik heb echter geen flauw idee hoe dat in zijn werk gaat. Misschien moet
dit uitgevlooid worden aan de hand van de KeyID builts, maar ook daar
heb ik weinig/geen kaas van gegeten.

Als iemand kan vertellen wat de relatie is tussen pootle teksten en de
werkelijke gebruikersinterface of help, zou ons op weg kunnen helpen.

Hopelijk helpt dit een beetje, alhoewel ik misschien meer vragen opwierp
dan antwoorden formuleerde. ;-)

Vriendelijke groeten--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.