Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste,

Zonet een topic gelezen waarin iemand een probleem opmerkte in verband met calc-bestanden. Spreadsheets die meer dan 256 kolommen bevatten, en opgeslagen zijn in het .xlsx formaat hebben last van dataverlies. Het maximum aantal kolommen is met de komst van LibreOffice 3.3 opgetrokken van 256 naar 1024. De bug is zonet gemeld. https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=33493

Met deze mail wou ik even iedereen op de hoogte stellen van dit probleem, zodat dataverlies vermeden kan worden.

Vriendelijke groet,
Joren

PS: sheets, opgeslagen in .odp hebben hier geen last van

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.