Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Cor,

Ik weet niet of het lukken gaat om vanaf Purmerend tijdig in Eindhoven te zijn.
Ik kan ook nergens vinden op welk tijdstip de Fontys University geopend wordt voor publiek.

Groetjes, Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> 
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 23:26
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] T-Dose 24 november - meedoen!

Beste mensen,

Op 24 november is T-Dose in Eindhoven.
De vaste lezers zal het gelijk opvallen: het is maar één dag. Normaal twee.

Niettemin: een uitstekend congres/beurs.

Wie doen er mee de stand van LibreOffice bemensen ??
Of vinden het leuk iets over hun werk met LibreOffice te vertellen?

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.