Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer versie 5.4 is het hoofdstuk 'Werken met
tekst (basis)' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u tekst op diverse manieren kunt
selecteren om deze vervolgens te kunnen knippen, kopiƫren en plakken. Ook
wordt beschreven hoe u tekst(delen) kunt zoeken en eventueel vervangen.
Verder wordt er ingegaan op het controleren van spelling en grammatica. Ook
het manipuleren van hoe Writer woorden afbreekt komt aan de orde. En ook
het gebruik van AutoTekst wordt uitgelegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.