Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Kees,

Kees Kriek wrote on 16-06-18 11:04:

...
Er wordt dan verwezen naar de menukeuze Beeld > Verborgen alinea's.
Wij zien echter deze menukeuze niet terug in versie 5.4.
Heeft iemand een idee waar deze menukeuze gebleven is?

De keuze is in ieder geval te vinden in Extra > Opties > Writer >
Opmaakhulp.
Verder is de keuze volgens mij inderdaad verdwenen uit het menu. De
discussie hierover kan ik me niet meer herinneren (of heb ik gemist, of
is er niet geweest ;) ).
Er zijn veel opties aan het menu toegevoegd, dus zichtbaarder gemaakt.
Deze wordt dus minder belangrijk voor regelmatig gebruik geacht, en is
dus uit het menu weg. Uiteraard via Extra > Aanpassen toe te voegen.

vr groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.