Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Cor en Kees,

Met de werkbalk Standaardbrief kom je daadwerkelijk iets verder en kunnen standaardbrieven gemaakt 
worden.

Hieronder de globale werking:
Bij het openen van de Assistent Standaardbrief wordt automatisch de werkbalk Standaardbrief 
geopend, maar daar is (nog) niet mee te beginnen.
Pas nadat in stap 5 op Voltooien is geklikt, wordt de lay-out/opmaak getoond van de standaardbrief 
(zonder gegevens) en vanaf dat moment werkt de werkbalk als onderstaand.

Klik op Voltooien (in stap 5). U krijgt nu de lay-out/opmaak van uw standaardbrief te zien. 
(Verwijder deze niet)

Als u geadresseerden wilt uitsluiten van de standaardbrief selecteert u het recordnummer dat u 
wenst uit te sluiten op de werkbalk Standaardbrief. De bijbehorende standaardbrief wordt 
weergegeven en plaatst voor vinkje voor Geadresseerde uitsluiten op de werkbalk Standaardbrief. (De 
uitgesloten geadresseerde blijft wel in dit document zichtbaar)

Indien de afzonderlijke documenten nog bewerkt moeten worden dan klikt u op Afzonderlijke 
documenten op de werkbalk Standaardbrief. De afzonderlijke documenten worden allemaal in één nieuw 
document geopend, waarin de noodzakelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht. Merk op dat de 
uitgesloten geadresseerde uit de vorige alinea niet in dit document voorkomt.

Nadat de eventuele wijzigingen zijn aangebracht kunnen de standaardbrieven op normale wijze worden 
afgedrukt.

Na het afdrukken wilt u waarschijnlijk de standaardbrieven apart opslaan. Om dit te doen klikt u op 
de werkbalk Standaardbrief op Samengevoegde documenten opslaan. Selecteer één van de opties in het 
venster Samengevoegd document opslaan (Als één groot document opslaan; Als individuele documenten 
opslaan of bijvoorbeeld Van 1 Aan 2 en klik vervolgens op Documenten opslaan. Bij individueel 
opslaan wordt de bestandsnaam automatisch voorzien van een volgnummer (0 t/m 2)

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws [mailto:oolst@nouenoff.nl]
Verzonden: dinsdag 5 juni 2018 10:48
Aan: users@nl.libreoffice.org; Kees Kriek <kees538@gmail.com>; NL_LibreOffice_Discuss 
<discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] Re: [nl-users] probleempje met ‘Standaardbrieven gebruiken’

Dag Kees,

Kees Kriek wrote on 05-06-18 09:55:

De Assistent standaardbrief heeft in de vorige versie (4.2) van dit
Hoofdstuk 8 stappen.

Als we nu in versie 5.4 (en hoger) van LibreOffice de Assistent
starten heeft deze nog maar 5 stappen. De laatste 3 stappen, Document
bewerken, Document aanpassen en Opslaan, afdrukken of verzenden
ontbreken. We komen er niet achter waardoor dit komt.

In de nieuwere versies van LibreOffice is er de werkbalk Standaardbrief.
Die geeft de mogelijkheden die eerst in de assistent zaten.

Er zijn in de eerste versies met deze methode nog wat onhebbelijkheden, zoals het niet vanzelf 
activeren van alle knoppen, als er een document geopend wordt met samenvoegvelden. Dat is dan op te 
lossen door eerst een/enkele stappen van de assistent te activeren. En nog zo wat dingen.

Helpt dit voldoende?

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org<mailto:discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
This email was Malware checked by OasisUTM system


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.