Date: prev next · Thread: first prev next lastOp 13-04-18 om 11:18 schreef Cor Nouws:
Beste LibreOffice-enthousiasten en andere gebruikers,

Een herinnering: volgende week zaterdag is er een Tilburg het jaarlijkse
Open Source-event.
We zijn er al een aantal keren geweest, en treffen een leuk publiek, met
ook veel 'gewone voorbijgangers': mensen die in de bieb zijn en niet
speciaal voor de open source komen, maar dan toch geïnteresseerd blijken :)

Enfin, het staat op de kalender hier
   https://wiki.documentfoundation.org/Events/2018#EMEA

En is dus een standje van LibreOffice. Vind je het leuk om een paar
uurtjes te helpen? Altijd zeer welkom en gezellig.

vr. groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.