Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2018-04-15 15:23, Kees Kriek wrote:
Op 15 april 2018 om 15:02 schreef hdv@gmail <hdv.jadev@gmail.com>:

On 2018-04-15 10:58, Kees Kriek wrote:
Ik kom het volgende 'probleem' tegen.
Als ik in een Writer-document een aantal notities heb staan beïnvloed dat
het scrollen. (schuifbalk rechts)
Het scrollen gaat goed totdat er een notitie (in de rechtermarge) komt.
Dan stagneert het scrollen. En dan schiet je later een heel eind door
omlaag (of omhoog).
Het scrollen gaat dan weer gewoon verder tot de volgende notitie.
Hopelijk ben ik duidelijk met mijn uitleg.
Herkent iemand dit ook of ligt het aan mijn installatie?
Ik werk onder Windows 10 en het is volgens mij ontstaan bij LO 5.4. (in
LO
6 heb ik het ook)

Hai Kees,


Hai Hans


Ik had toevallig een vrij groot document met aardig wat comments erin open
toen
ik dit net las, dus ik ben gelijk gaan experimenteren, want iets
dergelijks was
mij nog niet opgevallen. "Helaas" kan ik het hier niet reproduceren.


Jammer. (voor mij dan)
Dan moet ik verder zoeken waar het aan kan liggen. Ik heb mijn profiel al
ververst dus dat is het niet.


De testen waren op een systeem met Debian en LO 6.0.2 (de versie die via
apt-get
is geïnstalleerd).


Misschien ligt het aan de combinatie met Windows.

Dat kan natuurlijk. Of is er misschien iets "bijzonders" te vinden? Gebeurt het
als de commentaren aan speciale tekstblokken gekoppeld worden? Tabellen o.i.d.?
Of als er iets qua opmaak in het commentaar is opgenomen? Waarschijnlijk niet,
want ik vermoed dat je het dan gelijk al aangegeven had. Maar je weet maar
nooit...  ;-)

Grx HdV
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.