Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Writer versie 5.4 zijn de hoofdstukken
'Voorwoord' en ‘Pagina’s opmaken (basis)’ toegevoegd.

Het voorwoord is in dit geval extra interessant, omdat daar de nieuwe
hoofdstukindeling wordt genoemd.

In het hoofdstuk ‘Pagina’s opmaken (basis)’ kunt u onder meer lezen hoe u
een paginanummering kunt aanbrengen en deze kunt aanpassen, zoals met een
nieuw nummer beginnen en het aantal pagina’s toevoegen. Ook kunt u lezen
hoe u kop- en/of voetteksten kunt toevoegen en opmaken en hoe u hierin
gebruik kunt maken van velden. Daarnaast wordt ook het gebruik van
voetnoten en eindnoten beschreven en ten slotte hoe u pagina’s verder kunt
opmaken, zoals het toevoegen van randen en achtergronden. Achtergronden
kunnen een kleur bevatten, maar ook een kleurverloop een patroon of een
rasterafbeelding. Deze kan tenslotte ook min of meer transparant gemaakt
worden voor bijvoorbeeld een watermerk


Met dank aan Leo Moons voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.