Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Cor,

Zoals gewoonlijk ben ik zaterdagmiddag op T-DOSE, slaap in hotel Queen,
zondagochtend weer op T-DOSE en in de loop van de middag naar huis.
Ik hoop iemand te treffen, die me kan verklaren waarom MySQL, Base en
andere programma's niet op Ubuntu 16 passen.
Ook OCRfeeder is zijn gui kwijt en die moet ik moeizaam via de Terminal
aanspreken met commandlines...
En dat speelt parallel op drie PC's!

Met groet,
Dick

Op 22 oktober 2017 om 11:11 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste mensen,

op 18 en 19 november a.s. is in Eindhoven - vlakbij het station - weer
de T-DOSE.
Weekend vol open source organisaties en experts en gebruikers.
Uitwisseling op hoog technisch niveau, maar ook met
gebruikers-ervaringen en vragen.

LibreOffice staat daar alle jaren al met een simpele stand.
Wie vinden het leuk om eeh halve dag of dag te helpen?

  http://t-dose.org/

vr. groet!
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Het moet kunnen!
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.