Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag mensen,

Kwam langs deze informatie:

 http://nieuwsbrief.helpmij.nl/index.php?showentry=3801
" Op zaterdag 10 juni 2017 is er weer een Helpmijdag!

Een bezoek aan de Helpmijdag is een unieke gelegenheid om:

• uit te vinden wie nu achter die "nickname" zit,
• ideeën uit te wisselen over van alles dat met PC's, games, netwerken,
etc. te maken heeft,
• overtollige hardware te verkopen of leuke hardware voor een
vriendenprijs te kopen,
• een kapotte PC (mogelijk) te laten repareren of in ieder geval daar
solide advies over te krijgen,
• een zelfgebouwd (top)systeem te showen,
• pc-problemen te bespreken of juist anderen met jouw kennis van dienst
te zijn
• en nog tal van andere zaken te doen, te zien, of gezellig te bepraten..."

Ben er nog nooit geweest, maar lijkt me een leuke bijeenkomst waar vast
ook LibreOffice-geïnteresseerden komen.

Ideeën?

groetjes,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.