Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.2’ is het hoofdstuk 'Afbeeldingen, de
galerij en fontwork' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.1) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe afbeeldingen in de verschillende
componenten van LibreOffice in kunt voegen. Bijvoorbeeld met slepen en
neerzetten, kopiëren en plakken of invoegen uit een ander bestand, waarbij
u kunt kiezen voor het inbedden of het koppelen van de afbeelding. Daarna
kunt u de afbeelding bewerken en eventueel weer exporteren. Ook kunt u deze
aan de Galerij toevoegen voor later gebruik en u kunt de diverse
afbeeldingen, die al in de Galerij aanwezig zijn, gebruiken. Vervolgens
wordt Fontwork beschreven. Hiermee kunt grafisch tekst in uw document
invoegen en bewerken.

Met dank aan Henk van der Burg voor het bijwerken van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.