Date: prev next · Thread: first prev next last


Helemaal mee eens Kwibus.

Maar wat is je zondagse naam :=)

Luc

Op 23 april 2017 om 09:28 schreef <kwibus@cloudmail.de>:

Wow! Wat een tempo gooien jullie er in! Weer bedankt, Kees en
Henk!Von:Kees Kriekkees538@gmail.comGesendet:23.04.2017
08:10An:NL_LibreOffice_Discussdiscuss@nl.libreoffice.org,
NL_LibreOffice_Usersusers@nl.libreoffice.org,documentatie&lt;documentatie@
nl.libreoffice.orgBetreff:[nl-documentatie] Afdrukken, exporteren en
e-mailen
AllenAan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk
'Afdrukken,exporteren en e-mailen' toegevoegd.In dit hoofdstuk kunt u lezen
hoe u de diverse afdrukopties kunt gebruiken,zoals het afdrukken van het
gehele document of gedeelten ervan, meerderepagina’s op één blad papier
afdrukken of het afdrukken van een brochure ofeen boekje. Ook wordt
beschreven hoe u dubbelzijdig kunt afdrukken (ook opeen enkelzijdige
printer) en hoe u een kleurendocument in zwart-wit ofgrijstinten kunt
afdrukken. Daarna wordt er ingegaan op het exporteren,bijvoorbeeld als PDF
en vervolgens wordt uitgelegd hoe u het document alsbijlage van een e-mail
kunt verzenden.=Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.