Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Impress versie 4.2 zijn de hoofdstukken 'Impress
instellen en aanpassen' en ‘Sneltoetsen en toetscombinaties’ toegevoegd.

In het hoofdstuk 'Impress instellen en aanpassen' kunt u lezen hoe u de
opties van Impress naar uw eigen behoefte kunt aanpassen. Zo kunt u opties
voor tekstobjecten, weergave, raster, resolutie, vangen aan, afdrukken en
kwaliteit instellen. In het hoofdstuk ‘Sneltoetsen en toetscombinaties’
kunt u lezen hoe u Impress kunt gebruiken zonder een muis. Naast de
standaard LibreOffice sneltoetsen worden ook de specifieke toetsen voor
Impress beschreven.


Met deze hoofdstukken is de set van Impress compleet.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van deze hoofdstukken.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.