Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-03-13 22:52, Cor Nouws wrote:
Dag allen,

Het design-team vraagt mening van gebruikers

https://design.blog.documentfoundation.org/2017/03/12/survey-standard-palette/

Ik heb, net als Kees en Dick, ook 3 als voorkeur aangegeven. Maar ik moet ook
toegeven dat ik het standaardpalet niet vaak gebruik, omdat ik meestal een heel
klein palet met een setje eigen kleuren gebruik. In die set heb ik een subset
van solarized zitten en de kleuren uit onze eigen huisstijlen opgenomen. Zo'n
kleine set werkt voor mij makkelijker dan een uitgebreidere set. Soms is
(te)veel keus minder goed.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.