Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Impress versie 4.2 is het hoofdstuk
'Diavoorstelling afdrukken, emailen, exporteren en opslaan' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u het afdrukken van diavoorstellingen
kunt beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen welke dia;s u wilt afdrukken en
of u ook de notities wilt afdrukken of de hand-outs. Ook het afdrukken van
een brochure komt aan de orde. Daarnaast wordt beschreven hoe u
diavoorstellingen naar andere formaten kunt exporteren, zoals PDF of HTML.
En aan bod komt het e-mailen van presentaties. Verder wordt er nog
beschreven hoe u een presentatie digitaal ondertekent, hoe u persoonlijke
gegevens verwijdert voor het versturen van het document en hoe u de
presentatie opslaat of opent in MS-Powerpoint formaat.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.