Date: prev next · Thread: first prev next last


Als ik het dialoogvenster Gebied bekijk, kan je daar iets aanpassen aan het object in de meeste 
gevallen aan een vlak, maar dan in de bedoeling van oppervlakte. Aangezien het ook om 
3-dimensionale objecten kan gaan zou ik eerder voor GEBIED gaan dan voor VLAK (daarbij denk ik meer 
aan iets dat plat is).
Wat de functie is van het tabblad GEEN is overigens voor mij onduidelijk. Er valt geen enkele optie 
in te geven.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com] 
Verzonden: zaterdag 4 februari 2017 10:03
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] vlak versus gebied

Allen

Ik kom nog zo'n inconsistentie tegen.
Om tekeningen op te maken heb je het dialoogvenster Gebied. Die open je met Opmaak > Vlak. Is het 
nu Vlak of Gebied?

Met vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.