Date: prev next · Thread: first prev next last


Omdat ik niet wist, wat een Diamodel is, heb ik dat opgezocht:

Een diamodel is de bovenste dia in een hiërarchie van dia's, waarin
gegevens zijn opgeslagen over het thema en de dia-indelingen van een
presentatie, inclusief de achtergrond, de kleur, de lettertypen, de
effecten, de formaten van de tijdelijke aanduidingen en de posities.

Elke presentatie bevat ten minste één diamodel. Het grootste voordeel van
diamodellen is dat u universele stijlwijzigingen in elke dia van uw
presentatie kunt aanbrengen door het diamodel te wijzigen. Deze wijzigingen
worden ook toegepast op dia's die later aan de presentatie worden
toegevoegd. Met een diamodel bespaart u veel tijd omdat u niet steeds
dezelfde informatie op meerdere dia's hoeft te typen. Een diamodel is
vooral handig wanneer u werkt met zeer lange presentaties die veel dia's
bevatten.

Met diamodellen wijzigt u het uiterlijk van de hele presentatie. Daarom
maakt en bewerkt u een diamodel en de bijbehorende indelingen in de
diamodelweergave.

Met groet,

Dick

Op 3 februari 2017 om 11:04 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen

In Impress kun je gebruik maken van diamodellen. In de menu's en de Zijbalk
kom je daarvoor vaak de naam hoofdpagina's tegen. Weet iemand waarom
daarvoor gekozen is? En is het niet consistenter om daar Diamodellen van te
maken?

Met vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.