Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Impress 4.2 is het hoofdstuk 'Grafische objecten
opmaken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u objecten kunt opmaken. Zo kunt u de
lijnen opmaken, met of zonder pijlpunten. Ook kunt u vlakken (gebieden)
opmaken. Daarbij kunt u gebruik maken van kleuren, patronen, schaduw enz.
Ook kunt u in plaats van kleur een andere vulling kiezen, zoals bitmaps.
Daarbij kunt u ook zelf kleuren en bitmaps maken en wijzigen. En u kunt
natuurlijk de tekst aan objecten toevoegen en opmaken. Tot slot wordt het
gebruik en nut van opmaakprofielen toegelicht.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.