Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-01-14 09:44, Kees Kriek wrote:
Allen


Tijdens het nalezen van een vertaald hoofdstuk kwam Henk van der Burg er
achter dat ‘Gradient’ in het dialoogvenster Gebied op het tabblad
Transparantie als Kleurverloop vertaald werd terwijl het tabblad ‘Gradient’
als Kleurovergang vertaald is.

Ik heb dit uitgezocht en ‘Gradient’ werd slechts een paar keer vertaald als
Kleurverloop en voor het allergrootste gedeelte als Kleurovergang.


Ik heb daar nu in Pootle consequent Kleurovergang van gemaakt en dit zal
dus met een volgende update/versie gewijzigd zijn.

Hai Kees,

Mag ik vragen waarom we gradient überhaupt vertalen naar een van beide woorden?
Het woord gradiënt staat gewoon in de Van Dale met een heldere betekenis die
hetzelfde is als gradient in het Engels...

Of heb ik ergens een discussie gemist? Dat kan natuurlijk ook zomaar.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.