Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Draw 4.2 is het hoofdstuk 'Basisvormen tekenen'
toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe verschillende hulpmiddelen voor het
tekenen van basisvormen kunt gebruiken. Basisvormen zijn onder meer lijnen,
pijlen, rechthoeken en vierkanten, cirkels en ellipsen, bogen en
veelhoeken. Verder worden een aantal geometrische vormen uitgelegd, zoals
symbolen, blokpijlen en stroomdiagrammen. Voor het onderdeel
stroomdiagrammen wordt ook uitgelegd hoe de diverse verbindingen met de
zogenaamde plakpunten werkt.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.