Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 6 januari 2017 om 18:07 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op zondag 1 januari 2017 23:20 schreef Alex Plantema:

Op zondag 1 januari 2017 22:42 schreef Cor Nouws:

Jammer dat je die indruk hebt.
Ik weet zeker dat je opmerkingen/suggesties hebt gegeven die nog niet
zijn uitgewerkt. Alles kost tijd en die is beperkt voorradig.
Je bewering echter dat fouten niet worden verbeterd, wordt niet
gestaafd door de realiteit.


De foutmelding dateert uit 2007, mijn oplossing dateert uit 2010:
https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?format=multiple&id=81233 Deze
stond ook in de buglijst van LO, maar die kan ik niet meer
vinden. In OO 4.1.3 gaat het nog steeds fout met het voorbeeldbestand op
https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=9&t=33060 (de
formule in Z7 is verkeerd), maar in LO 5.0.6 en 5.2.4 gaat het nu nog
erger fout: de data beginnen in rij 1 in plaats van 3.


Ja, nu blijft het stil...


Misschien zie ik het verkeerd hoor, maar dit zijn foutmeldingen voor
OpenOffice. Bestaan deze ook voor LibreOffcice? Anders is het misschien
goed om die aan te maken.

Groeten, KeesAlex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.