Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Impress 4.2 is het hoofdstuk 'Afbeeldingen
toevoegen en opmaken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u afbeeldingen aan uw presentatie
toevoegt en opmaakt. Afbeeldingen kunnen op verschillende manieren aan uw
presentatie worden toegevoegd. Uit een bestand, vanuit een scanner, de
Galerij enz. Ook wordt er beschreven hoe u een afbeelding kunt bewerken,
zoals de grootte aanpassen, verplaatsen en draaien. Ook kunt u de weergave
van afbeeldingen wijzigen, zoals er grafische filters op loslaten, de
kleuren en de transparantie aanpassen en schaduwen toevoegen. Ten slotte
wordt het gebruik van een ImageMap uitgelegd, waarmee u koppelingen in
afbeeldingen kunt maken.


Met dank aan Henk van der Burg voor het vertalen van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.