Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding van Calc 4.2’ is het hoofdstuk 'Delen en nakijken van
documenten' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(3.x) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u documenten met anderen kunt delen
en de wijzigingen die anderen maken kunt inzien en accepteren of verwerpen.
Daarbij wordt ingegaan op het bijhouden van wijzigingen, het samenvoegen
van documenten en het vergelijken van documenten. In alle drie de gevallen
worden de wijzigingen gemarkeerd. Ook wordt beschreven hoe een wijziging
van een notitie kan worden voorzien om de wijziging te onderbouwen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.