Date: prev next · Thread: first prev next last


Aan de Handleidingen voor Calc 4.2 is het hoofdstuk 'Analyseren van
gegevens' toegevoegd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u gegevens van een (groot) werkblad
kunt analysen. Hierbij wordt ingegaan op diverse gereedschappen, zoals het
gebruiken van (meerdere) formules, de functies Subtotaal, Groeperen en
Doelzoeken en het gebruik van scenario’s.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.