Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Open bron, open
standaarden, OpenDocument' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat zeer geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige
versie (5.0).

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat open standaarden inhouden en wat de
rechten van de gebruikers en ontwikkelaars zijn. Verder wordt ingegaan op
het gebruik van verschillende bestandsformaten.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.