Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag allen.

Over een kleine 3 weken is het weer T-Dose: twee dagen vol met
open-source projecten: stands, lezingen en workshops.

Er is een standje van LibreOffice - uiteraard.
Wie hebben een mogelijkheid om een aantal uren (of meer) te komen
helpen? Laat het ajb even weten!


Meer info over T-Dose is hier:   http://www.t-dose.org/

Zondag om 13:00 geeft Stephan van den Akker een presentatie: "Fixing a
bug in LibreOffice - If I can do it, anyone can"
Dat is uitnodigend..

Zaterdagmiddag is er een workshop over bibisecting van bug is
LibreOffice. Ik zal de aanwezigen daar op weg helpen met een vlotte en
heel bevredigende manier om de herkomst van bugs te traceren... Oók al
iets dat iedereen kan :)

We zien er naar uit om - net als andere jaren - weer veel bekende en
(nog) onbekende mensen te ontmoeten.

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.