Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik ben nooit goed geweest in cryptogrammen maar ik zal er eens tussen springen als je het niet erg vindt. Bedoel je met "software van de beter besturingssytemen" soms de office software van Apple (fruit)?

Dat is allemaal totaal niet "open".
Pages, de tekstverwerker van Apple leest en schrijft docx maar geen odt. Dit is denk ik een reden waarom pages nooit serieus genomen zal worden in de kantoorwereld. MSOffice leest het .pages formaat niet. Maar LibreOffice wel. Dat wil zeggen: wat oudere versies van .pages. De nieuwste versies van pages kan je alleen maar lezen met... pages. MSoffice leest en schrijft OpenDocument echt heel verdienstelijk. Prima is dat. Maar Apple laat zich er niet mee in.
Beschamend....

Op 13-10-16 om 09:41 schreef Jos Maissan:
Beste Mensen,

Misschien een domme vraag, je (Cor op 12 oktober 2016 10:58:16 CEST) schrijft hier over software 
van de grootste fabrikant van besturingssystemen.
Hoe zit het eigenlijk met software van de betere besturingssystemen (die van dat fruit).
Dat draai ik (overigens wel met LibreOffice) sinds ze me v8 van de bovenste wilde verkopen...

Groet,
Jos Maissan


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.