Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Leuke en interessante happening op 17 september!


-------- Forwarded Message --------

Hallo Linux- en open source-enthousiastelingen!

Over een paar weken gaan we bij de NLLGG weer los met een bijeenkomst.
Op zaterdag 17 september is het namelijk internationale Software Freedom
Day. Met SFD hopen we onbekenden in aanraking te laten komen met Linux
en open source. Daarom zien we graag dat verschillende community's
aanwezig zijn.

De programmacommissie is weer druk om er een interessant programma van
te maken. Mocht er iemand nog een leuke sessie (het liefst gericht op
die onbekenden) op de plank hebben liggen en dat willen houden op deze
dag, laat het dan weten aan onze progcie: progcie@nllgg.nl


En oh ja, zet alvast de volgende data in jullie agenda:
21 januari 2017
18 maart 2017
20 mei 2017
16 september 2017 (SFD)
18 november 2017 (voorkeur NLLGG – afhankelijk van T-DOSE)

Met vriendelijke groet,
-- 
Rutger van Sleen - Voorzitter Nederlandse Linux Gebruikers Groep
w: https://nllgg.nl/          |  w: https://buurtlinux.nl
t: https://twitter.com/NLLGG  |  f: https://facebook.com/NLLGG
Join ons op IRC, irc.oftc.net/#nllgg
Mijn e-mailadres werkt ook als XMPP-adres!-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.