Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor Calc 4.2 is het hoofdstuk 'Afdrukken, exporteren
en e-mailen' toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u werkbladen kunt afdrukken, waarbij
beschreven wordt hoe u delen van een werkblad kunt afdrukken, bijvoorbeeld
door het instellen van afdrukbereiken of het aangeven van de af te drukken
bladen. Ook wordt beschreven hoe u bepaalde rijen en/of kolommen op iedere
pagina kunt laten afdrukken of hoe u kopteksten en voetteksten kunt
gebruiken. Verder wordt uitgelegd hoe u werkbladen naar andere indelingen
kunt exporteren, bijvoorbeeld naar PDF.

Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.

De ducumenten van LibreOffice kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.