Date: prev next · Thread: first prev next last


Bedankt Kees. Ik vertrouwde mijn windows installatie al niet. Terecht!
LibreOffice is goed.
[ ik kan b.v. vanuit Firefox niet printen, krijg ik een foutmelding .....
bizar ]

Luc

Op 23 juni 2016 08:15 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Hi Luc

Ik heb LibreOfficeDev_5.2.0.0.beta2 geïnstalleerd op Windows 10 en jou
bestand een paar keer geopend, iets gewijzigd, opgeslagen en LO weer
afgesloten. Maar bij is LO niet gecrashed.

Groetjes,
Kees

Op 22 juni 2016 18:52 schreef Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>:

Op 20-06-16 om 21:19 schreef Cor Nouws:

Ik heb LibreOfficeDev 5.2.0.0 Beta2 op Windows geïnstalleerd.

Deze geeft behoorlijk wat crashes. Meestal bij afsluiten. Hebben
anderen
dat ook? [ of is het toch mijn Windows/laptop ]

Dank voor het mailen hiervan!
Ik kan het niet verifiëren, maar denk dat hier wel wat bij zit.


¨ mijn bug ¨  zit er niet bij. Kees Kriek zal het scenario naspelen. Dan
pas weten of er echt iets aan de hand is.

LucMisschien kun je een issue bevestigen?https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?component=Calc&component=Draw&component=Extensions&component=framework&component=Impress&component=LibreOffice&component=Writer&f1=short_desc&f2=short_desc&j_top=OR&list_id=617761&op_sys=Windows%20%28All%29&product=LibreOffice&query_format=advanced&short_desc=crash%20fail&short_desc_type=anywordssubstr&version=5.2.0.0.alpha0%2B&version=5.2.0.0.alpha1&version=5.2.0.0.beta1&version=5.2.0.0.beta2&version=5.3.0.0.alpha0%2B%20Master

vr. groet,
Cor


--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.