Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleiding voor Calc 4.2 is het hoofdstuk 'Diagrammen en grafieken
maken' toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u uw gegevens grafisch presenteert in
diagrammen.
Er wordt beschreven wat voor soort diagrammen er zijn en waar deze het
meest geschikt voor zijn. Ook wordt beschreven hoe u onderdelen van uw
diagram of grafiek kunt aanpassen en markeren. En hoe u bijvoorbeeld
gebruik kunt maken van rasters, trendlijen en foutbalken om de gegevens nog
inzichtelijker te maken.

De handleidingen van LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Deze handleiding is nog niet nagelezen. Indien u dat wilt doen kunt u dat
bij mij aangeven. Dan stuur ik u de .odt-versie.

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.