Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor LibreOffice 5.0 is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Math' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u formules in Math kunt ontwerpen en
maken. En ook wat de opmaaktaal van formules is. Met voorbeelden van
eenvoudige formules wordt duidelijk wat de opmaaktaal van formules is en
wat het resultaat is.
Verder wordt beschreven hoe formules in de andere modules van LibbreOffice
ingevoegd kunnen worden.
Ook wordt het gebruik van haakjes en accolades in formules uitgelegd.
Daarnaast wordt beschreven hoe u de weergave van formules kunt aanpassen,
zoals lettergroottte, lettertype en achtergrond.

Met dank aan Leo Moons voor zijn waardevolle bijdrage.

De documenten van LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.