Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de documentatie van LibreOffice 5.0 is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Macro's' toegevoegd.
Ook in dit hoofdstuk zijn vooral de schermafbeeldingen en terminologie aan
5.0 aangepast.
Dit hoofdstuk beschrijft de basisbegrippen van macro's. Ook het opnemen van
macro's komt aan bod en wordt uitgelegd uit welke onderdelen een macro
bestaat. Daarnaast wordt het uitvoeren van maxro's beschreven en hoe deze
aan bijvoorbeeld een menuoptie, een knop of een gebeurtenis kan worden
gekoppeld.

De documentatie van LibreOffice is te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.