Date: prev next · Thread: first prev next last


"witruimte verbergen" lijkt me heel mooi.
Mooi om te beginnen met waar het om gaat. Sommige programma's zeggen ook "toon dit", "verberg dat". 
Maar LO doet het omgkeerd en jij in dit geval terecht ook.Op maandag 7 maart 2016 18:28:30 schreef u:
Hoi Pieter,

Je hebt gelijk.  Heb je een suggestie voor vertaling:  "witruimte
verbergen"?

Luc

Op 7 maart 2016 17:11 schreef slmpe <pieterkristensen@gmail.com>:

Hallo allemaal,

Er is een nieuwe "feature" in LO 5.1: "hide whitespace". Ik wilde het eens
proberen maar ik kon het niet zo makkelijk vinden. Daarvoor is een
verklaring:
"hide whitespace" is namelijk in het Nederlands vertaald met "spaties
verbergen". Dat is niet wat je noemt een één op één vertaling.
Het lijkt me ook fout. Dat gebeurt ook niet - spaties verbergen. Spaties
staan volgens mij tussen de woorden. En daar verandert niks. Gelukkig maar.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.