Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,


Kees Kriek wrote on 06-03-16 10:25:
De werkbalk navigatie was voorheen een werkbalk met diverse knoppen om te
navigeren. Als ik hem nu open in LO 4.2, 5.0 of 5.1 (Beeld > Werkbalken >
Navigatie), dan is het slechts een leeg vierkantje.

Ik meen me te herinneren dat er wat aan die werkbalk is veranderd. (Maar
misschien al wat langer geleden?) En als jij dan ergens een keer een
aanpassing hebt gemaakt in een werkbalk, is dat opgeslagen in je
gebruikersprofiel en zijn wijzigingen in een nieuwe versie niet zichtbaar.
Door bij Extra > Aanpassen .. Werkbalken te kiezen voor herstellen,
krijg je wel de nieuwe indelingen, maar ben je dus ook je persoonlijke
aanpassingen kwijt.
 Zie https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=57466

Is dat het?
vr. groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.