Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de 'Handleidingen voor beginners' van LibreOffice 5.0 is het hoofdstuk
'Kennismaken met Impress' toegevoegd. Dit hoofdstuk bevat kleine
aanpassingen ten opzichte van versie 4.2 en de schermafbeeldingen en
terminologie is op versie 5.0 aangepast.
In dit hoofdstuk worden de onderdelen van Impress beschreven en hoe u
hiermee werkt. Zo kunt u lezen hoe u dia's maakt en bewerkt, hoe u notities
toevoegt en hoe u hand-outs kunt maken. Ook de diverse onderdelen van een
dia komen aan bod, bijvoorbeeld tekstvakken, tabellen, afbeeldingen,
diagrammen en media-elementen. Ook wordt het gebruik van opmaakprofielen en
diamodellen beschreven. Vervolgens kunt u lezen hoe u een presentatie
maakt, met onder meer diawissels en al dan niet automatische diaovergangen.

De handleidingen zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.