Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Het volgende valt mij op.
Ik open in LibreOffice 5.1 een nieuw werkblad van Calc. Dan typ ik iets in
de cel. Op het moment van typen zie ik de tekst die ik typ, maar na
bevestiging (Enter) verdwijnt het. De tekst staat er wel want als ik in d e
cel sta zie ik het op de formulebalk. Als ik naar Cellen opmaken ga dan
staat de Tekstkleur op Automatisch. (blijkbaar wit) Als ik dit naar
bijvoorbeeld zwart aanpas dan zie ik de tekst weer in de cel. Heeft iemand
deze ervaring ook of ligt het aan mijn profiel? Ik gebruik Windows 7.

Met vriendelijk groet,
Kees

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.