Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste LibreOffice-gebruikers,

Allereerst bedankt voor het werken aan de Nederlandse versie van de
mooie nieuwe LibreOffice site. Het ziet er goed uit en het is een hele
vooruitgang ten opzichte van de oudere site!

Echter kwam ik wel een probleempje tegen. Op de pagina Gemeenschap ->
"Doe mee" staan diverse manieren om mee te helpen met het
LibreOffice-project.

Als je op een van de zaken klikt bijvoorbeeld "PROMOOT LIBREOFFICE", is
het niet mogelijk om op deze pagina te komen. Er wordt gemeld door
Firefox dat er een oneindige omleidingslus plaatsvindt.

Wellicht hebben meer mensen hier last van.

Met vriendelijke groet,

Robin de Rooij

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.