Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de 'Handleiding voor beginners 5.0' is het hoofdstuk 'Opmaakprofielen
en sjablonen' toegevoegd.
Dit hoofdstuk bevat beperkte wijzigingen ten opzichte van de versie voor
4.2 en zijn de schermafbeeldingen en terminologie bijgewerkt naar
LibreOffice 5.0.
In dit hoofdstuk wordt het belang van opmaakprofielen en sjablonen
beschreven. En ook hoe opmaakprofielen en sjablonen te gebruiken te maken
en aan te passen. Zo kunnen opmaakprofielen helemaal nieuw gemaakt worden,
vanuit andere opmaakprofielen gemaakt worden, van geselecteerde tekst
gekopieerd worden of vanuit een bestand geïmporteerd worden. Ook wordt
beschreven hoe u sjablonen kunt beheren en hoe u uw eigen sjabloon als
standaard kunt instellen.

De documentatie voor LibreOffice is te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.