Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de Handleiding voor beginners 5.0 is het hoofdstuk 'LibreOffice
instellen' toegevoegd.
Dit hoofdstuk bevat beperkte wijzigingen ten opzichte van de versie voor
4.2 en is bijgewerkt naar versie 5.0.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de instellingen voor het
geheugengebruik, de weergave, het afdrukken, de paden, het laden en opslaan
enzovoort naar wens zijn aan te passen.
Maar ook hoe de conversie van MS-Office documenten moet verlopen en hoe de
spellingscontrole uitgevoerd moet worden.

De documenten voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees
Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.