Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik ben aan het kijken even en ik zie dat ik op mijn 64 bit linux systeem NIET een 64 bit Windows 
LibreOffice kan installeren onder Wine. Maar de 32 bit Windows-versie wel.
Die loopt op het eerste gezicht ook goed. Maar ik kan er dan weer geen bestand mee openen. 
Jammer, en ook vreemd, dat het niet goed gaat onder Wine. Dat is toch de "Windows omgeving" die de 
Linux distributies standaard aanbieden. Ik vind het ook wonderlijk dat het niet werkt. 
Misschien komt het goed als de gtk3 port een feit is. Ik heb geen idee...


Op woensdag 3 februari 2016 21:13:25 schreef u:
Dag allen,

Deze post verscheen vandaag"
  Testing Windows builds on Linux with PlayOnLinux now possible!
http://permalink.gmane.org/gmane.comp.documentfoundation.libreoffice.qa/9294

Leuk voor mensen die af en toe testen.
vr groeten,
Cor


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.